Intensivering samenwerking ROC Tilburg en ROC van Twente in LLO-markt

Hengelo - Tilburg / 28 juni 2022
ROC Tilburg en ROC van Twente gaan intensiever samenwerken om de markt op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen (LLO) beter te kunnen bedienen. De samenwerking geeft antwoord op de toenemende vraag van bovenregionale en landelijke organisaties om één robuuste opleidingspartner te hebben in plaats van een versnippering van tientallen ROC’s. ROC Tilburg en ROC van Twente hebben daarvoor een intentieverklaring ondertekend.

Verdere professionalisering van werkenden in Nederland

De samenwerking tussen Zuid en Oost verstevigt de posities van de ROC’s, versterkt de kwaliteit van het mbo-onderwijs, maakt het onderwijsaanbod beter vindbaar én levert een belangrijke bijdrage aan de maatschappelijke ambities. Alleen een sterk mbo kan de grote uitdagingen voor onze samenleving succesvol het hoofd bieden: de energietransitie, de vergrijzing, de versterking van wegen en spoor, of verdere digitalisering. Regionale opleidingscentra dragen een grote verantwoordelijkheid om voor de her-, om- en bijscholing en verdere professionalisering van werkenden in Nederland te zorgen.

Ondernemende ROC's 

Kwalitatief hoogwaardig middelbaar beroepsonderwijs vormt een belangrijke voorwaarde voor een breed opgeleide arbeidsmarkt,” zegt John van der Vegt, voorzitter College van Bestuur ROC van Twente. “Tilburg en Twente hebben hun sporen verdiend in Leven Lang Ontwikkelen en kunnen samen ook grotere landelijke opleidingsvragen bedienen.” Fred van der Westerlaken, voorzitter College van Bestuur Onderwijsgroep Tilburg, waarvan ROC Tilburg onderdeel is: “De aanwezige expertise, ervaringen en ondernemerschap binnen de verschillende organisaties in relatie tot bedrijven en instellingen zal met deze samenwerking worden gebundeld en daarmee versterkt!

NCVB en Endoor

De activiteiten op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen die voortkomen uit deze samenwerking worden uitgevoerd door NCVB (ROC Tilburg) en Endoor. De kracht van de samenwerking zit in het feit dat NCVB veel ervaring heeft in landelijke trajecten voor opdrachtgevers met meerdere vestigingen, vooral in BBL-bedrijfsgroepen. Endoor heeft veel ervaring in maatwerk, certificaattrajecten, flexibel onderwijs en omscholing. Samen is er al een breed portfolio: facilitair, zorg, veiligheid, ICT, techniek, logistiek, leidinggeven, retail. Door de krachten te bundelen willen de ROC’s een passend antwoord bieden aan de behoefte in de arbeidsmarkt aan flexibele en kwalitatieve scholingstrajecten met oog voor de verschillende behoeftes van de mbo-doelgroep.

 

Lees meer