FC Twente zet samen met UT, Saxion en ROC van Twente in op innovatie

Enschede / 16 november 2022
Wij gaan samen met Universiteit Twente, Saxion Hogescholen en FC Twente aan de slag op het gebied van innovatie. -“Als we van elkaars krachten gebruik maken, ligt er meer in ons bereik”-.

Op initiatief van FC Twente is er een convenant getekend en gaat Ivar Hageman als coördinator van dit innovatieproject aan de slag voor en met de betrokken partijen. Ook is het de bedoeling dat het bedrijfsleven aan de projecten wordt verbonden. Namens ROC van Twente zit Han Zomer in de stuurgroep.

De projecten richten zich in eerste instantie op innovatie in topsport, op dataverzameling én gebruik, en op innovatie in sportmedische faciliteiten. Daarbij valt te denken aan innovatieve manieren voor het voorkomen en behandelen van blessures. Ook wordt nagedacht over warmte- en energieopslag rondom trainingsvelden. Voor studenten van de drie kennisinstellingen is een relevante rol weggelegd in diverse projecten.

Meer info op de website van FC Twente >> FC Twente zet samen met UT, Saxion en ROC in op innovatie