Mijlpaal voor inburgeraars in Nijverdal, maar liefst 41 inburgeringsdiploma’s zijn uitgereikt

Nijverdal / 28 juni 2023
Vorige week werden in ROC van Twente-locatie De Holtink in Nijverdal maar liefst 41 diploma’s uitgereikt aan inburgeraars die hun inburgeringstraject succesvol hebben afgerond. Het behalen van een inburgeringsdiploma is een belangrijke mijlpaal en markeert de succesvolle integratie in een nieuw land. In totaal hebben de afgelopen jaren ruim 70 mensen uit de gemeente Hellendoorn het inburgeringstraject met goed gevolg afgesloten.

Feestelijke avond
De groep werd welkom geheten door docenten Lidy de Koning en Anita Schuurman, waarna Marleen Abbes, directeur van het College voor Loopbaanontwikkeling & Participatie het woord kreeg. Zij benadrukte dat het een hele prestatie is om Nederlands te leren, zeker als je bedenkt dat veel cursisten met een geheel ander schrift zijn grootgebracht.

Een zestal Eritrese vrouwen liet hun vaardigheden als danseres zien, waarna het woord was aan Gea Oord, locoburgemeester van Hellendoorn. In een indrukwekkende toespraak vertelde ze diep respect te hebben voor de moeilijke weg die de cursisten in hun leven hebben afgelegd. Het kennen van de Nederlandse taal is van belang om te kunnen ‘wortelen in nieuwe grond, maar met alle dingen die je hebt geleerd in het land waar je vandaan komt en die ervaringen met ons te delen, dat maakt ons rijker’, aldus de locoburgemeester. Ze stond ook stil bij de belangrijke rol die docenten en vrijwilligers van ROC van Twente spelen. ‘Jullie werk draagt bij aan begrip, medeleven en daarmee aan een prettige samenleving. We hebben jullie inzet en professionaliteit hard nodig!’

Na het uitreiken van de certificaten en rozen, van de gemeente, kon iedereen nog een tasje vullen met onder meer een echte Hellendoornse mok, beschikbaar gesteld door AH Rob Loomans en een boek over Nijverdal, aangeboden door Uutgeverieje ’n Boaken. Het was nog lang gezellig in De Holtink.

Vervolg
Het behalen van een inburgeringsdiploma opent de deur naar talloze nieuwe mogelijkheden. Het stelt inburgeraars in staat om deel te nemen aan de maatschappij. Dat blijkt ook, want meer dan 60% van de groep studeert verder bij ROC van Twente om de Nederlandse taal nog meer eigen te maken. En meer dan de helft heeft al een baan kunnen vinden, doet vrijwilligerswerk of is op een ander front actief.


Foto's: Gemeente Hellendoorn