ROC van Twente en Symbio leiden mbo-talent op in ‘ontwerpateliers’

02 januari 2024
Samen de onderwijsassistenten, pedagogisch medewerkers en helpenden in zorg & welzijn van de toekomst opleiden.

Dat is de inzet van een convenant dat ROC van Twente en Symbio recent hebben ondertekend. Groepen van acht tot vijftien studenten gaan samen met praktijkopleiders en begeleiders leren in ‘ontwerpateliers’. Een nieuwe omgeving waarin praktijk en actualiteit bij elkaar komen én waar mbo’ers en hbo’ers van elkaar gaan leren.

Eerlijk is eerlijk, het was lang niet makkelijk om in de Twentse regio kwalitatief goede stage- en leerplekken te vinden voor mbo’ers die onderwijsassistent of pedagogisch medewerker willen worden. Daar waar er leerplekken in primair onderwijs beschikbaar kwamen, gingen die vaak naar hbo’ers, bijvoorbeeld naar PABO-studenten. Voor de opleiding onderwijsassistent van ROC van Twente zorgde dat er er jaren achtereen voor dat er een instroombeperking gehanteerd moest worden. Dit studiejaar is die er voor het eerst niet. Scholen realiseren zich maar al te goed dat het opleiden van jongeren noodzakelijk is om het dreigende tekort aan onderwijspersoneel het hoofd te bieden.

Met de dit jaar gestarte nieuwe combi opleiding ‘IKC-traject’ speelt ROC van Twente in op de toenemende vraag naar onderwijspersoneel voor zowel de peuter- als de basisschool. De student behaalt in drie jaar twee diploma’s; onderwijsassistent en gespecialiseerd pedagogisch medewerker.

Leren in de praktijk

Tegelijk is er ook hard gewerkt aan goede, volwaardige praktijkplekken voor mbo’ers, en daar draait het convenant tussen ROC van Twente en Symbio dan ook om. Jaarlijks leidt ROC van Twente zo’n 150 onderwijsassistenten, 150 pedagogisch medewerkers en 200 medewerkers in zorg en welzijn op. Een groot aantal daarvan zal de praktijk straks leren bij Symbio.

Deze organisatie heeft katholieke, openbare en samenwerkingsscholen in Hengelo en de kinderopvangorganisatie Spring. Sinds 2021 zijn alle scholen van Symbio opleidingsschool en dat betekent dat er ieder jaar ruim 100 mbo studenten gebruik kunnen maken van een kwalitatief hoogwaardige stageplek bij Symbio!

Het convenant garandeert nu dat er daarbij een gelijkwaardige verdeling komt van plekken voor mbo’ers en hbo’ers. Met de samenwerking ontstaan er tevens nieuwe kansen voor studenten die bij ROC van Twente op niveau 2 een opleiding volgen tot helpende in zorg en welzijn. Ook voor deze studenten – die onder meer stage kunnen lopen in de kinderopvang – lagen de praktijkplekken niet voor het oprapen. Symbio neemt de handschoen op en gaat ook voor deze studenten stageplekken voor creëren.

Vernieuwend

Afspraken zijn er ook gemaakt over de begeleiding en inrichting van het onderwijs. De studenten die bij Symbio aan de slag gaan, vertrekken vanuit interne ‘ontwerpateliers’. Op basis van een gezamenlijk ontwikkeld curriculum gaan daar zowel studenten van ROC van Twente als van Saxion aan de slag. Bovendien zijn de ateliers de plek waar praktijkbegeleiders en schoolopleiders van elkaar leren en er samen voor zorgen dat het curriculum up-to-date is.

De organisaties willen er zo voor zorgen de praktijkopleiding zich blijft ontwikkelen en dat onderwijs en praktijk nog beter bij elkaar aansluiten. Het helpt ook om talent te behouden voor de sector, want de krapte op de arbeidsmarkt blijft onverminderd groot.