Positieve Gezondheid, zo belangrijk voor onze studenten

Het is druk op de trappen voor de ingang van de Gieterij in Hengelo. Onder begeleiding van Sandra (SLB-er) hebben groepjes studenten zich verspreid. Ze zijn druk in gesprek met elkaar. Sandra vroeg hen: “Hoe belangrijk is gezondheid voor jou?” Studenten geven waardering voor hun gezondheid door op een traptrede te gaan staan; trede 1 betekent dat zij gezondheid weinig belangrijk vinden. De bovenste trede betekent zeer belangrijk. Wanneer alle studenten hun plek hebben ingenomen, bespreken ze dit in het groepje. En, wat blijkt? Ze vinden dit heel belangrijk.

Mijn drijfveer? De inspirerende verhalen van studenten!

Het trappenvoorbeeld is een goede manier om studenten meer inzicht te laten krijgen in hun eigen gezondheid. Tijdens onderzoek vertellen onze studenten ook, dat zij meer inzicht krijgen heel belangrijk vinden. Toch vinden ze het moeilijk om iets aan hun gezondheidssituatie te veranderen. Binnen ROC van Twente werken daarom steeds meer onderwijsteams met Positieve Gezondheid. Op verschillende manieren wordt door hen Positieve Gezondheid geïmplementeerd: keuzedelen, modulen, lessen en ook tijdens Studie Loopbaan (SLB) gesprekken.

Wat is Positieve Gezondheid?

Het gedachtegoed van Positieve Gezondheid is een brede kijk op gezondheid en is gericht op de veerkracht van mensen om zelfregie te voeren en zo iets aan de eigen (gezondheids)situatie te willen en kunnen doen. Het blijkt dat er zes dimensies zijn als mensen wordt gevraagd waar zij aan denken als het gaat om hun eigen gezondheid. Allereerst natuurlijk gaat het om hun lichaamsfuncties, maar het gaat ook over hun mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen en het dagelijks kunnen functioneren.

Hoe werk je met jouw studenten aan Positieve Gezondheid?

Om inzicht te krijgen in de eigen gezondheidssituatie kun je met de studenten een activiteit doen zoals die is beschreven bij de intro. Of je kunt net als Sandra de basiscursus volgen bij de ROC Academie: vitaliteit – Positieve Gezondheid. In de cursus leer naast de verschillende dimensies ook over de vragenlijst over de dimensies. Ook leer je het voeren van het andere gesprek waarin je de ander begeleidt bij het antwoord zoeken op drie belangrijke vragen: 1) Wat zie je als je jouw gezondheidssituatie bekijkt? 2) Wat vind jij belangrijk aan jouw gezondheid? En 3) Wat zou jij willen doen als het gaat om je gezondheid? Deze laatste vraag is belangrijk binnen Positieve Gezondheid; hoe kun jij zelf iets aan je eigen gezondheidssituatie doen? Dit noemen we zelfregie.

Zelfregie: Aysha zoekt klasgenoten op

Aysha is studente bij de opleiding Tandartsassistent. Zij leert in de gymzaal tijdens de VITsport lessen welke dimensies er allemaal zijn als het gaat om haar gezondheid. De docent van het sportbureau laat haar door verschillende activiteiten inzien hoe zij in de verschillende dimensies staat. Ze merkt dat ze op school niet helemaal lekker in haar vel zit. Daardoor is ze wat stiller in de klas en komt steeds vaker te laat op school. Ze wil hier iets aan doen. Aysha vindt het belangrijk om met vriendinnen gezellig te kletsen. Na een les in de gymzaal over de dimensie meedoen, komt Aysha er achter dat ze meer haar klasgenoten moet opzoeken in de pauze. Deze kleine verandering heeft er voor gezorgd dat Aysha meer contact heeft met klasgenoten. Ze reist nu ook vaker samen met klasgenoten naar school, waardoor ze op tijd komt. Ze zit nu weer iets beter in haar vel zit. Dit voorbeeld inspireert mij om in iedere situatie de student zelf te laten nadenken over oplossingen. Ook laat het goed zien hoe de verschillende dimensies met elkaar verbonden zijn; de wens om een verandering in de dimensie Dagelijks functioneren wordt opgelost door iets te doen aan de dimensie Meedoen.

Zelfregie: Maaikes band met vriendinnen

Een ander voorbeeld komt van Maaike. Zij leert in het keuzedeel Positieve Gezondheid bij de opleiding Sport en Bewegen de gesprektechnieken die horen bij het andere gesprek. De studenten leren onder andere om open vragen te stellen en de regie volledig bij de ander te laten. Maaike zegt: “Normaal gesproken heb ik niet zoveel met die emo-verhalen, maar door het keuzedeel Positieve Gezondheid heb ik nu een meer persoonlijke band met mijn vriendinnen.” Ze vertelt dat ze nu geïnteresseerd kan luisteren en open vragen durft te stellen, waardoor haar vriendinnen vanzelf naar haar toe komen. Dit voorbeeld laat mij zien dat studenten niet alleen op school met gezondheid bezig zijn, maar ook in hun thuissituatie.

Daag jouw studenten ook uit om hun gezondheidssituatie te veranderen!

Onderzoek naar Positieve Gezondheid heeft mij geleerd dat studenten echt wel iets willen. Zij willen leren en ze willen iets aan hun gezondheidssituatie kunnen doen. Onze collega’s vertellen dat het de uitdaging blijft om aan te sluiten op de beleving van gezondheid door hun studenten. Ik roep iedereen op om studenten eens uit te dagen. Vraag aan ze hoe zij hun gezondheid ervaren. Luister naar ze. Wat vinden zij belangrijk als het gaat om hun gezondheid. Hierdoor gaan ze meer begrijpen van hun gezondheidssituatie. Zo zetten jullie samen de eerste stap om hier iets aan te veranderen.