Docentcompetenties voor internationalisering?

In het onderwijs worden alle opleidingen geïnternationaliseerd.  Hoe dit eruit ziet, is voor iedere opleiding anders.  Maar vraagt dit dan ook een andere houding? Moeten docenten andere vaardigheden en kennis in huis hebben om dit handen en voeten te geven in de praktijk?

Bart-Jan Staman en Daan Maljers van het Practoraat Internationalisering gingen in gesprek met collega’s uit het hele ROC van Twente en maakten een overzicht van MBO docent competenties voor internationalisering. In september 2022 werd bijgaand artikel gepubliceerd in samenwerking met de Haagse Hogeschool in het mbo-vakblad Profiel. De publicatie is het resultaat van onderzoek. 

Zelfbewust, flexibel, proactief en cultuursensitief

“Bij het  woord internationalisering denken wij aan ervoor zorgen  dat het onderwijs onze studenten voorbereidt op de wereld waarin we leven, leren en werken. Een wereld die internationaal verbonden is, in meerdere opzichten en op meerdere manieren. Het mbo bereidt studenten voor op hun rol in de maatschappij, het werkveld en de doorstroom naar een hoger onderwijsniveau. We spraken collega-docenten die al internationaliseringsactiviteiten aanbieden. Deze informatie hebben we geanalyseerd en verwerkt in een overzichtelijk schema. Collega’s geven aan dat iedere internationaliseringsactiviteit een houding van de docent vraagt die zelfbewust, flexibel, proactief en cultuursensitief is,” aldus Bart-Jan en Daan.

Zie hier het gepubliceerde artikel in Profiel

Zie de docentcompetenties hier

 

Lees het blog van Anne-Ruth hier