Het practoraat Internationalisering is het jongste practoraat van ROC van Twente, gestart in september 2018. In dit practoraat werken ROC van Twente en ROC Mondriaan samen aan internationalisering.

doelen practoraat

Doel van het practoraat is een bijdrage te leveren aan internationalisering binnen zowel ROC van Twente als ROC Mondriaan en met name op het gebied van I@H (internationalisering at home). Meer specifiek wordt gevraagd om:

  • advies over ontwikkeling en operationaliseren van internationaal curriculum (I@H).
  • advies over certificering van student: herkennen en erkennen van verworven kennis en vaardigheden.
  • advies over professionalisering van de docent.
  • het ontwikkelen van een breed gedragen visie met regionale uitwerking.

onderzoeksprojecten

Nulmeting, contextanalyse en behoefteanalyse (onderzoek) (januari – december 2019)

Van elk betrokken college wordt uitgewerkt wat de beginsituatie is op het gebied van internationalisering. Aandacht wordt besteed aan welke activiteiten (onder de noemer internationaliseringsactiviteiten) er worden uitgevoerd, wie de betrokken professionals zijn en waaruit de activiteit bestaat.

Ook worden de wensen en mogelijkheden m.b.t. internationalisering in het bijzonder internationalisering@home in kaart gebracht.

Meer weten?
Neem contact op met docentonderzoeker: Pieternel Buschers van het MBO College voor Sport, Onderwijs & Cultuur.

Internationalisering@home - Malawi-project

Docentonderzoeker Natascha is voor een project van Edukans naar Malawi. Ze betrekt haar opleiding bij dit bezoek door studenten, docenten en management middels brieven in contact te brengen met collega’s aldaar. Onderzocht wordt wat de meerwaarde van deze contacten is (kleinschalig onderzoek).

Meer weten?
Neem contact op met docentonderzoeker: Natascha Kuipers van het MBO college GZ

practor

Babet Hoeberigs is practor Internationalisering. Ze groeide op in Brussel, studeerde Spaans en woonde een paar jaar in de Kibboets. Daarna werkte ze  onder andere in Oeganda en Nicaragua. Met zo’n achtergrond word je natuurlijk Practor Internationalisering.