beroepsbeeld

Jouw werk in een laboratorium is van groot belang. Je bent nauw betrokken bij het onderzoek naar gezondheid, voeding, milieu en kwaliteit van producten. Je ontvangt, registreert en bewerkt de meest uiteenlopende monsters die je gaat onderzoeken. Voorbeelden van monsters zijn: bloed, geneesmiddelen, oppervlakte- of drinkwater, levensmiddelen of chemische grondstoffen. Je onderzoekt deze monsters met moderne analyseapparatuur volgens duidelijke protocollen en rapporteert de resultaten aan je leidinggevende. Je draagt bij aan de kwaliteit en betrouwbaarheid van de analyse. Ook heb je een belangrijke rol in het beheren van de voorraad en onderhoud van de apparatuur. Uitdagend en verantwoordelijk werk dus.

beroepsprofiel

Je doet graag proefjes en bent nieuwsgierig en precies. Biologie en scheikunde vind je leuk. Ook kun je goed verslag doen van je eigen werkzaamheden. En: vertrouwelijke gegevens zijn veilig bij jou.

meld je aan voor deze mbo-opleiding

feiten in het kort

  • Leerweg / Niveau BOL / 3
  • Duur 2,5 jaar
  • Lesgeld € 1.239,- (per schooljaar)
  • Overige kosten ongeveer € 50,- per leerjaar. Dit is een vrijwillige bijdrage.
  • Startdatum Augustus. Later instromen kan in overleg.
  • Cursusjaar 2022-2023
  • Leslocaties M.H. Tromplaan 28, Enschede

meer over de opleiding

Theorie en praktijk

In het eerste leerjaar maak je al kort kennis met de beroepspraktijk. De laatste 10 weken in leerjaar 2 en 20 weken in leerjaar 3 loop je 4 dagen stage bij een bedrijf en volg je 1 dag theorielessen op school. Het eerste leerjaar volg je samen met studenten van de opleidingen Procesoperator B, Analisten en Operator C.

Je leert overzicht te houden over je werkzaamheden. Je leert de technieken en vaardigheden die nodig zijn om verschillende onderzoekmonsters te identificeren, registreren en analyseren. Je leert voorbereiden en plannen van werkzaamheden, hoe je kwaliteitscontroles uitvoert en hoe je meetresultaten beoordeelt. Je leert omgaan met hightech apparatuur en ontwikkelt een goed kritisch inzicht. Er is veel aandacht voor communiceren, rapporteren en samenwerken.

Opleidingsduur

De opleiding duurt 2,5 jaar en start in augustus. Later instromen kan in overleg.

Examinering

Je sluit je opleiding af met een examendossier. Hierin staan de opdrachten die je uitvoert. Je maakt die op je stageplek. Daarnaast doe je examen in de algemene vakken. Zie www.rocvantwente.nl/examens.

Ook de door jou gekozen keuzedelen worden geëxamineerd. Over het kiezen van de keuzedelen word je in het eerste leerjaar uitgebreid geïnformeerd. Algemene informatie over keuzedelen vind je op www.rocvantwente.nl/keuzedelen.

Vakkenpakket

Je krijgt les in beroepstechnische vakken zoals chemie, biologie, procestechniek en data. Daarnaast krijg je les in algemene vakken zoals Nederlands, Engels, wiskunde, informatica en Loopbaan en Burgerschap.

Toelatingseisen

Je hebt nodig:

  • een diploma vmbo kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (het liefst met wiskunde en nask2. Heb je dat niet dan volg je in augustus, voordat school begint een bijspijker week).
  • of een overgangsbewijs van 3- naar 4- havo/vwo (het liefst met wiskunde en scheikunde. Heb je dat niet dan volg je in augustus, voordat school begint een bijspijker week).
  • of een gelijkwaardig diploma

intakeactiviteiten

Voordat je kunt starten met de opleiding moet je soms intakeactiviteiten volgen. Bijvoorbeeld een AMN-talentenscan. Deze test meet jouw capaciteiten en motivatie. En het kan zijn dat je andere activiteiten moet doen, zoals een motivatiebrief schrijven of een werkstuk maken. Dat hoor je na je aanmelding.

Kosten

Wettelijk lesgeld: € 1.239,- (per schooljaar). Leermiddelen: ongeveer € 600,- voor het eerste leerjaar en ongeveer € 900,- voor de hele opleiding. Daarnaast heb je een laptop nodig. Zie www.rocvantwente.nl/laptops. Extra kosten: ongeveer € 50,- per leerjaar. Dit is een vrijwillige bijdrage. Meer informatie over leermiddelen? Kijk dan op rocvantwente.nl/mbowebshop. Meer informatie over de kosten? Kijk dan op rocvantwente.nl/kosten.

is er opleidingsbudget voor mij?

Scholing is een investering in de toekomst. Om iedereen een kans te geven zich te ontwikkelen zijn er verschillende budgetten en subsidies beschikbaar.
Zo is er bijvoorbeeld Twents Fonds voor Vakmanschap, maar er zijn meerdere financieringsmogelijkheden. Bekijk het actuele overzicht van alle financieringsmogelijkheden >>

Vervolgmogelijkheden

Je kunt gaan werken als allround laborant bij veel verschillende bedrijven. Doorleren kan ook, bijvoorbeeld met de opleiding Analisten niveau 4.

werk en loopbaan

Bijblijven en voorbereiden op veranderingen is en blijft belangrijk. Dat doe je door je eigen kennis, ervaring en talent continu te ontwikkelen. Wie stilstaat, wordt ingehaald. Hoe blijf je scherp, hoe zorg je dat je klaar bent voor de toekomst? 

waar kan ik deze opleiding volgen?