ROC van Twente, Deltion College en provincie Overijssel ondertekenen unieke samenwerkingsovereenkomst Jongeren en Burgerschap in Overijssel

Hengelo, Zwolle / 18 december 2020
ROC van Twente, Deltion College en de provincie Overijssel slaan de handen ineen om de maatschappelijk betrokkenheid en participatie van jongeren in Overijssel te vergroten. De twee mbo-instellingen hebben samen met de provincie het plan van aanpak “Programma Jongeren en Burgerschap in Overijssel’ ontwikkeld om studenten intensiever te betrekken bij de democratie en politiek. Op vrijdag 18 december plaatsten Trudy Vos, lid College van Bestuur ROC van Twente, Thea Koster, lid College van Bestuur Deltion College en Andries Heidema, commissaris van de Koning in Overijssel hun handtekening onder het plan van aanpak.

De samenwerking tussen de provincie en de twee mbo-instellingen komt voort uit de ‘Burgerschapsagenda 2017-2021’ van het ministerie van OC&W en de MBO Raad. De burgerschapsagenda is ontwikkeld om het burgerschapsonderwijs in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) op een hoger plan te brengen.

Rol van jongeren in samenleving belangrijk
De waarde van deze samenwerking is dat jongeren hun rol in de maatschappij zo beter kunnen oefenen en dat overheden beter inzicht krijgen in de wijze waarop ze jongeren kunnen betrekken bij belangrijke maatschappelijke thema’s. Burgerschap is belangrijk beroepsonderwijs en daarom slaan de roc’s en de provincie de handen ineen. ''Het onderwijs bereidt jongeren niet alleen voor op de arbeidsmarkt, maar ook op hun rol in de maatschappij. Juist in deze tijden merken wij dat het heel belangrijk is om met jongeren te spreken over hun rol in de samenleving en hoe zij kijken naar bepaalde thematiek. Wij hopen door middel van dit programma en deze unieke samenwerking tussen de provincie en het mbo, dat jongeren kritisch mee gaan denken en zich zo meer betrokken voelen bij de samenleving en democratie'', aldus de drie bestuurders. 

Hoe wordt de samenwerking vormgegeven? 
Binnen ROC van Twente en Deltion doet het Practoraat Burgerschap onderzoek naar belangrijke en actuele burgerschapsthema’s. Door een speciaal daartoe samengesteld docententeam worden tal van lessen en activiteiten ontwikkeld die ook inzetbaar zijn in coronatijd. Met als doel om studenten te laten ervaren op welke manier zij invloed kunnen uitoefenen op hun directe leefomgeving. En in 2021 worden kennissessies en lezingen georganiseerd voor (beleids)medewerkers van de provincie Overijssel en de gemeenten en voor docenten. Uiteraard wordt speciale aandacht besteed aan het ontwikkelen van lesmateriaal dat zowel fysiek als online beschikbaar zal zijn.
 

Bekijk hier alle info over ons Practoraat Burgerschap >>