Binnen dit practoraat doen we praktijkonderzoek naar o.a.: kritisch leren denken, weerbaar maken, breder opleiden dan vastgesteld binnen het kwalificatiedossier, urgentie, verschillende visies op de samenleving, maatschappelijke opdracht, docentcompetenties en studentenparticipatie aan de samenleving.

doel

ROC van Twente vindt het belangrijk om niet alleen beroepsvoorbereidend te zijn, maar de student ook goed toe te rusten voor burgerschap. Dat kan zowel in samenhang met, als los van het beroep worden gedaan.

Hoofddoel is om te onderzoeken wat nodig is met betrekking tot burgerschapsvorming en burgerschapsvorming te monitoren en waar nodig te verbeteren.

Vraagstukken die met burgerschap te maken hebben zijn bijvoorbeeld werkgerelateerde ethische vraagstukken waarmee studenten geconfronteerd worden.

Burgerschapsvorming buiten het beroep laat studenten kennis maken met democratie en oefent hun zelfredzaamheid en oordeelsvermogen met betrekking tot belangrijke vraagstukken: deze kunnen individueel zijn, zoals gezonde leefstijl, persoonlijke economische situatie en politieke identiteit, of maatschappelijk gerelateerd.

{{open ? 'Verberg' : 'Lees verder'}}

onderzoeksprojecten

1. Werkplaats Burgerschap (NRO subsidie)

Onderzoekers: Laurence Guérin en Klaas Bosma.

De Werkplaats Burgerschap richt zich op de ontwikkeling en implementatie van een benadering van burgerschapsvorming, waarin kritisch leren denken en bildung verbonden worden met beroepsvoorbereiding.

In dit project werken we samen met ROC Midden Nederland, Universiteit Twente, Hogeschool Utrecht en Rijksuniversiteit Groningen. In de werkplaats ontwikkelen we een visie op deze integratie en lesmateriaal, organiseren we professionaliseringsactiviteiten gericht op de docent en streven we naar het opleveren van praktische handvatten en voorbeelden voor in de les.

Kijk ook op Werkplaats Burgerschap

2. Politieke participatie op lokaal niveau bevorderen

Onderzoekers: Laurence Guérin en Joris Poffers.

In deze onderzoekslijn kennen we de volgende projecten:

  • Activiteiten van de provincie, afgestemd op de behoefte van studenten en docenten (samen met Deltion en Provincie Overijssel);
  • Trainen van studenten en docenten in het actief voeren van een discussie (samen met Debatunie);
  • Studenten in authentieke projecten laten ervaren dat ze invloed kunnen uitoefenen.

3. Dialoog over controversiële onderwerpen/motiverend burgerschap

Onderzoeker: Lianne van de Maat.

Vijf docenten van ROC van Twente volgen in het schooljaar 2018-2019 een door de Hogeschool van Amsterdam gemaakte training om te leren dialoog over controversiële onderwerpen in de klas te voeren. Vanaf 2019 wordt er met docenten van drie colleges geparticipeerd in het NRO-project 'Vernieuwende en beproefde methodieken en instrumenten voor burgerschapsonderwijs in het mbo' (werken aan motiverend burgerschap).

4. Effectiviteit van Burgerschapsonderwijs en toetsen (NRO subsidie)

Onderzoeker: Lianne van der Maat.

Dit ontwerpgerichte onderzoek gaat over het effectief vormgeven van burgerschapsonderwijs en het ontwikkelen van meetinstrumenten voor burgerschapscompetenties in het mbo. In deze onderzoekslijn werken we samen met o.a. de Universiteit van Amsterdam.

5. Diversiteit binnen ROC van Twente

Onderzoeker: Demi Jalimsing

ROC van Twente vindt het belangrijk om diversiteit en acceptatie in de klas te bevorderen, zodat iedereen zich veilig kan voelen binnen de ROC-omgeving. In deze onderzoekslijn gaat het voornamelijk om het ontwikkelen van verschillende leeractiviteiten, deze uitproberen en onderzoeken wat de effectiviteit ervan is. Ook wordt er een voorstel ontwikkeld voor een ROC-breed diversiteitsbeleid.

onderzoekers vertellen

Bekijk het filmpje en kom meer te weten over wat we onderzoeken binnen dit practoraat

publicaties

Actief Burgerschap in ROC van Twente

Deze publicatie is het resultaat van het vooronderzoek van het practoraat “Actief Burgerschap” dat uitgevoerd is in 2018 om de staat van burgerschap bij ROC van Twente in kaart te brengen.

‘Digitaal burgerschap kan niet zonder kritisch denken over jezelf, de ander en de samenleving

In dit artikel betoogt Laurence Guérin, practor Burgerschap bij ROC van Twente, waarom het zo belangrijk is dat mbo-studenten voldoende kennis en vaardigheden moeten hebben om kritisch te kunnen meedoen in een digitale omgeving. Ook in tijden van crisis, zoals de coronacrisis, blijkt dat hard nodig.

practorale rede: Burgerschap als uitdaging

bekijk de redepagina voor alle info en het visuele verslag van deze geslaagde bijeenkomst

samenwerken

In dit practoraat werken we samen met o.a. ROC Midden Nederland, De Haagse Hogeschool, Hogeschool Saxion, Hogeschool Utrecht en Rijksuniversiteit Groningen.