Binnen dit practoraat doen we praktijkonderzoek naar o.a.: kritisch leren denken, weerbaar maken, breder opleiden dan vastgesteld binnen het kwalificatiedossier, urgentie, verschillende visies op de samenleving, maatschappelijke opdracht, docentcompetenties en studentenparticipatie aan de samenleving.

doel

Het practoraat Burgerschap streeft naar een verbetering van het onderwijs in burgerschapseducatie, waarbij de nadruk ligt op de vraag hoe we de autonomie van studenten kunnen bevorderen. Autonomie wordt hierbij gedefinieerd als: "zelfbestuur in overeenstemming met de eigen waarheden en waarden" (Van der Ploeg, 1995, p.136). Dit houdt in het bevorderen en oefenen van de kritische denkvaardigheden van studenten en hen in staat stellen om hun eigen oordeel te vellen.

Hierbij verkennen we hoe we burgerschapsvorming waar nodig kunnen verbeteren. We ontwerpen nieuwe burgerschapspraktijken en evalueren of bestaande en nieuwe praktijken uitwerken zoals ze bedoeld zijn. 

Onderzoeksvragen:

  1. Welke visie van burgerschap past bij de identiteit en cultuur van ROC van Twente?
  2. Hoe kan burgerschapsvorming optimaal verankerd worden in het curriculum? En hoe kan burgerschapsvorming de autonomie van studenten bevorderen?
  3. Welke thema’s, projecten en professionaliseringsactiviteiten hebben prioriteit?

onderzoeksprojecten

1. Vooronderzoek Burgerschap

Het doel van het Vooronderzoek Burgerschap is te achterhalen wat docenten en teammanagers als belangrijke thema’s ervaren, die zij zouden willen overbrengen middels lessen Burgerschap. Vervolgens is door middel van consultatie van studenten onderzocht of de door docenten en management genoemde waarden door hen gedeeld werden. 

Lees hier het vooronderzoek Actief Burgerschap in ROC van Twente

2. Onderzoekswerkplaats Burgerschap

De Werkplaats Burgerschap richt zich op de ontwikkeling en de implementatie van een benadering van burgerschapsvorming waarin kritisch leren denken en bildung verbonden worden met beroepsvoorbereiding. Hieraan werken (wetenschappelijke) onderzoekers, lerarenopleiders, mbo-docenten (Burgerschap, Nederlands, beroepsvakken) en mbo-studenten samen.

Kijk op www.werkplaatsburgerschap.nl voor alle info en opbrengsten.

3. Diversiteit in ROC van Twente

Om tot een goede, duurzame en verantwoorde inbedding van gender en seksuele diversiteit in het curriculum te komen richt het practoraat zich de komende jaren op de volgende aspecten:

  • Best practices in ROC van Twente in beeld brengen.
  • Bestaande educatieve activiteiten en leermiddelen voor het mbo rondom gender en seksuele diversiteit in beeld brengen.
  • Bruikbaarheid, ervaringen en effecten van bestaande en nieuw te ontwikkelen educatieve activiteiten en leermiddelen in beeld brengen.
  • Beleid ROC van Twente op diversiteit.

publicaties

‘Digitaal burgerschap kan niet zonder kritisch denken over jezelf, de ander en de samenleving

In dit artikel betoogt Laurence Guérin, practor Burgerschap bij ROC van Twente, waarom het zo belangrijk is dat mbo-studenten voldoende kennis en vaardigheden moeten hebben om kritisch te kunnen meedoen in een digitale omgeving. Ook in tijden van crisis, zoals de coronacrisis, blijkt dat hard nodig.

practorale rede: Burgerschap als uitdaging

Op woensdag 15 mei 2019 vond de practorele rede plaats van Laurence Guérin op onze locatie De Gieterij in Hengelo. Tijdens deze bijeenkomst werd Laurence geïnstalleerd als practor Burgerschap bij ROC van Twente.

bekijk de redepagina voor alle info en het visuele verslag van deze geslaagde bijeenkomst

onderzoekers vertellen

Bekijk het filmpje en kom meer te weten over wat we onderzoeken binnen dit practoraat

samenwerken

In dit practoraat werken we samen met o.a. ROC Midden Nederland, De Haagse Hogeschool, Hogeschool Saxion, Hogeschool Utrecht en Rijksuniversiteit Groningen.