Binnen dit practoraat doen we praktijkonderzoek naar o.a.: kritisch leren denken, weerbaar maken, breder opleiden dan vastgesteld binnen het kwalificatiedossier, urgentie, verschillende visies op de samenleving, maatschappelijke opdracht, docentcompetenties en studentenparticipatie aan de samenleving.

doel

Het practoraat Burgerschap streeft naar een verbetering van het onderwijs in burgerschapseducatie, waarbij de nadruk ligt op de vraag hoe we de autonomie van studenten kunnen bevorderen. Autonomie wordt hierbij gedefinieerd als: "zelfbestuur in overeenstemming met de eigen waarheden en waarden" (Van der Ploeg, 1995, p.136). Dit houdt in het bevorderen en oefenen van de kritische denkvaardigheden van studenten en hen in staat stellen om hun eigen oordeel te vellen.

Hierbij verkennen we hoe we burgerschapsvorming waar nodig kunnen verbeteren. We ontwerpen nieuwe burgerschapspraktijken en evalueren of bestaande en nieuwe praktijken uitwerken zoals ze bedoeld zijn. 

Onderzoeksvragen:

  1. Welke visie van burgerschap past bij de identiteit en cultuur van ROC van Twente?
  2. Hoe kan burgerschapsvorming optimaal verankerd worden in het curriculum? En hoe kan burgerschapsvorming de autonomie van studenten bevorderen?
  3. Welke thema’s, projecten en professionaliseringsactiviteiten hebben prioriteit?

onderzoeksprojecten

1. Vooronderzoek Burgerschap

Het doel van het Vooronderzoek Burgerschap is te achterhalen wat docenten en teammanagers als belangrijke thema’s ervaren, die zij zouden willen overbrengen middels lessen Burgerschap. Vervolgens is door middel van consultatie van studenten onderzocht of de door docenten en management genoemde waarden door hen gedeeld werden. 

Lees hier het vooronderzoek Actief Burgerschap in ROC van Twente

2. Onderzoekswerkplaats Burgerschap

De Werkplaats Burgerschap zal zich richten op de ontwikkeling en de implementatie van een benadering van burgerschapsvorming waarin kritisch leren denken en bildung verbonden worden met beroepsvoorbereiding. Hieraan werken (wetenschappelijke) onderzoekers, lerarenopleiders, mbo-docenten (Burgerschap, Nederlands, beroepsvakken) en mbo-studenten samen.

3. Diversiteit in ROC van Twente

Om tot een goede, duurzame en verantwoorde inbedding van gender en seksuele diversiteit in het curriculum te komen richt het practoraat zich de komende jaren op de volgende aspecten:

  • Best practices in ROC van Twente in beeld brengen.
  • Bestaande educatieve activiteiten en leermiddelen voor het mbo rondom gender en seksuele diversiteit in beeld brengen.
  • Bruikbaarheid, ervaringen en effecten van bestaande en nieuw te ontwikkelen educatieve activiteiten en leermiddelen in beeld brengen.
  • Beleid ROC van Twente op diversiteit.

publicaties

practorale rede: Burgerschap als uitdaging

Op woensdag 15 mei 2019 vond de practorele rede plaats van Laurence Guérin op onze locatie De Gieterij in Hengelo. Tijdens deze bijeenkomst werd Laurence geïnstalleerd als practor Burgerschap bij ROC van Twente.

bekijk de redepagina voor alle info en het visuele verslag van deze geslaagde bijeenkomst

werkplaats onderwijsonderzoek: Democratisering van kritisch denken

Deze door de NRO gesubsidieerde werkplaats richt zich op de ontwikkeling en implementatie van een benadering van burgerschapsvorming waarin kritisch leren denken en bildung verbonden worden met beroepsvoorbereiding. In dit project wordt samengewerkt met ROC Midden Nederland, Universiteit Twente, Hogeschool Utrecht en Rijksuniversiteit Groningen. In de werkplaats wordt een visie op deze integratie en lesmateriaal ontwikkeld, worden professionaliseringsactiviteiten gericht op de docent georganiseerd en wordt gestreefd naar het opleveren van praktische handvatten en voorbeelden voor in de les.

Hierbij ontwikkelen Docent ontwikkelteams (DOTs) lesmateriaal voor het stimuleren van kritische denkvaardigheden bij studenten. De betrokken docenten delen hun kennis en ervaring in eerste instantie met hun naaste collega’s en studenten en daarna ook met andere docenten binnen de twee ROC’s en daarbuiten. Ook worden professionaliseringactiviteiten georganiseerd waarin de opgedane kennis en ervaring toepasbaar wordt gemaakt voor de lespraktijk. 

Het uiteindelijke doel van de werkplaats is het (door)ontwikkelen van een onderbouwde en praktisch gerichte visie op het thema, het ontwikkelen van lesmateriaal en het verspreiden van expertise over effectieve leerstrategieën en meetinstrumenten.

onderzoekers vertellen

Bekijk het filmpje en kom meer te weten over wat we onderzoeken binnen dit practoraat

samenwerken

In dit practoraat werken we samen met o.a. ROC Midden Nederland, De Haagse Hogeschool, Hogeschool Saxion, Hogeschool Utrecht en Rijksuniversiteit Groningen.