MBOstem gaat internationaal: Europese Verkiezingen

Het project #MBOstem heeft één missie: mbo-studenten verbinden met de politiek. Dit jaar brengen we de Europese Verkiezingen onder de aandacht.

Jochem Bosgra

Ik volg de opleiding Sociaal Werk. Ik vind het interessant om bestuurders en politici te verbinden met MBO-studenten. Door op laagdrempelige wijze verschillende activiteiten te bedenken en uit te voeren. Het project is voor mij geslaagd wanneer er tenminste één student gaat
stemmen door #MBOstem.

Jennyca Herik

Ik volg de opleiding juridisch administratief dienstverlener. Ik vind het belangrijk dat jongeren participeren in de politiek en dat ze gaan stemmen. Voor mij is dit project geslaagd als de negatieve vooroordelen over politiek verminderen én er zoveel mogelijk studenten naar de stembus gaan.

#MBOstem en practoraat Burgerschap

#MBOstem is een initiatief dat door en voor studenten is opgezet om mbo-studenten meer mee te laten praten en mee te laten doen aan Verkiezingen in Twente. Met de onderzoekslijn 'Politieke participatie op lokaal niveau bevorderen' van het practoraat Burgerschap, willen we 'Studenten in authentieke projecten laten ervaren dat ze invloed kunnen uitoefenen'.