MBOstem Waterschap- én Provinciale Staten Verkiezingen

Het project #MBOstem om meer studenten naar de stembus te krijgen, is succesvol verlopen. De missie van het team is geslaagd, namelijk mbo-studenten verbinden met de politiek. Zie hieronder het team en het campagneplan.

#MBOstem is een samenwerking van ROC van Twente met Deltion College en de Provincie Overijssel vanuit het programma Jongeren en Burgerschap in Overijssel.

We zoeken studenten voor #MBOstem

Wil je ook dat er meer studenten naar de stembus gaan? Lees de vacature en reageer zo snel mogelijk >>

We zoeken ook docentpartners voor #MBOstem

Wil je studenten helpen bij de ambitie om meer studenten naar de stembus te krijgen? Lees dan hier verder >>

De waterschapsverkiezingen: met jouw stem heb je invloed op het waterbeheer in Nederland.

Meer weten over de Waterschappen, kijk dan hier >>

Provinciale Statenverkiezingen: met jouw stem heb je invloed op onderwerpen als infrastructuur en openbaar vervoer.

Meer weten, kijk dan hier >>

Jochem Bosgra

Ik volg de opleiding Sociaal Werk. Ik vind het interessant om bestuurders en politici te verbinden met MBO-studenten. Door op laagdrempelige wijze verschillende activiteiten te bedenken en uit te voeren. Het project is voor mij geslaagd wanneer er tenminste één student gaat
stemmen door #MBOstem.

Anne Bos

Ik volg de opleiding Sociaal Werk. Ik vind het leuk om jongeren in beweging te krijgen. En de uitdaging aan te gaan om jongeren in contact te leggen met de politiek. Het project #MBOstem is voor mij geslaagd als er een klein groepje mbo studenten gaat stemmen die dat voorheen
niet deed.

Zoë Voogd

Ik volg de opleiding sport & bewegen niveau 4. Ik hou me bezig met #MBOstem, omdat ik vind dat wij als MBO-studenten meer van onze stem mogen en kunnen laten horen. Ik vind het belangrijk dat studenten nadenken over hun aandeel in de politiek en uiteindelijk hun stem uitbrengen. 

Jennyca Herik

Ik volg de opleiding juridisch administratief dienstverlener. Ik vind het belangrijk dat jongeren participeren in de politiek en dat ze gaan stemmen. Voor mij is dit project geslaagd als de negatieve vooroordelen over politiek verminderen én er zoveel mogelijk studenten naar de stembus gaan.

Brusten Fidder

Ik volg de opleiding Allround medewerker IT Systems and Devices. Mijn uitdaging in het project #MBOstem is om jongeren te overtuigen te gaan stemmen. Hun stem is heel belangrijk. Het project is voor mij geslaagd als er in cijfers zichtbaar aangetoond kan worden
dat meer jongeren zijn/haar stem hebben uitgebracht.

Emma de Nooij

Ik volg de opleiding media redactie. Met #MBOstem wil ik jongeren laten inzien dat hun stem waardevol is: het is een simpele manier om invloed te hebben op iets wat hen bezig houdt. Mijn doel? Politiek sexier maken voor jongeren en hen doen inzien, dat de provinciale verkiezingen meer invloed op het leven hebben dan zij in
eerste instantie denken. 

Hoe ziet de campagne eruit?

De campagne start met een online challenge. Studenten dagen in een filmpje de lijsttrekker uit om heel kort een aantal vragen te beantwoorden.

Podcasts: in gesprek met de lijsttrekkers 

Daarna volgen de opnames van de podcasts. In de podcast krijgen lijsstrekkers de ruimte om meer vertellen over zichzelf, de politieke partij en de standpunten waarvoor de partij staan. Ondertussen worden de studenten geïnformeerd over de Provinciale Staten met een speciaal ontwikkelde lessenserie. Hierin worden de verkiezingen, de politieke en bestuurlijke functies, werkzaamheden en politieke partijen behandeld. Met de gemaakte filmpjes en podcasts worden de studenten voorbereid op het laatste deel van #MBOstem. Aan de hand hiervan bedenken zij vragen die ze aan de lijsttrekker willen stellen. Vragen bedacht op basis van diverse thema’s die onder studenten leven.

Het verkiezingsfestival op woensdag 8 maart

Het verkiezingsfestival is gepland op woensdag 8 maart van 10.00 uur tot 13.00 uur in de Gieterij in Hengelo. Verschillende activiteiten worden georganiseerd. De lijstrekkers zijn uitgenodigd om de vragen die leven onder studenten te beantwoorden en het gesprek aan te gaan. 

In Almelo vindt ook een Verkiezingsfestival plaats van 9.30 uur tot 16.00 uur. Deze wordt georganiseerd door NJR en ProDemos. Per dagdeel worden drie workshoprondes gegeven. Hier zijn alleen kandidaat-statenleden aanwezig die in gesprek gaan met studenten.

Missie: Politiek sexyer maken

Dit campagneplan is geslaagd wanneer we de doelstelling bereiken! Namelijk het informeren én activeren van mbo-studenten door politiek `sexyer` te maken. Dit lukt alleen met jouw medewerking!

#MBOstem is een samenwerking van ROC van Twente met Deltion College en Provincie Overijssel vanuit het programma Jongeren en Burgerschap in Overijssel.

#MBOstem en practoraat Burgerschap

#MBOstem is een initiatief dat door en voor studenten is opgezet om mbo-studenten meer mee te laten praten en mee te laten doen aan Verkiezingen in Twente. Met de onderzoekslijn 'Politieke participatie op lokaal niveau bevorderen' van het practoraat Burgerschap, willen we 'Studenten in authentieke projecten laten ervaren dat ze invloed kunnen uitoefenen'.