Geknipt voor taalontwikkeling

Team Haarverzorging Enschede onderzoekt de impact van taalontwikkeling in de beroepscontext. Sinds kort houdt het hele docententeam zich bezig met taal. En na enkele maanden is het effect al zichtbaar bij zowel studenten als docenten en instructeurs.

Wat helpt studenten bij het leren van vaktaal

Het College voor Hospitality & Wellness wil taal meer vakgericht aanbieden. Team Haarverzorging startte een praktijkonderzoek. Doel van het onderzoek is om te achterhalen wat studenten helpt bij het leren van vaktaal. In dit geval kappersjargon. De praktijkdocent voerde bij de start van het onderzoek een nulmeting uit in de klas. Studenten mochten in het lesmateriaal aangeven welke woorden ze nog niet kennen. Zo ontstond een concreet beeld welke woorden aandacht vragen.

Interventie ‘woord van de week’

Het docententeam is vervolgens een taalinterventie gaan inzetten in de les, ook bij praktijklessen. Mbo-studenten leren tenslotte het beste in een betekenisvolle context. Met de interventie ‘woord van de week’ kan de student de eigen woordenschat vergroten. Hierbij ligt de focus op vaktaal. De docenten stemmen met elkaar af welke woorden aan bod komen en in welke volgorde. Het team volgt hierbij zoveel mogelijk het reguliere lesprogramma. De docenten visualiseren de woorden, leggen de betekenis uit en gebruiken de woorden actief.

De kracht van het onderzoek

Het leren van kappersjargon leent zich bij uitstek voor een praktijkles. Maar door ook bij andere vakken aandacht te besteden aan de nieuwgeleerde woorden, beklijven de woorden beter en lijkt de student deze woorden eerder te transfereren naar andere contexten. Zo is het best fijn dat jouw kapper het verschil kent tussen ‘horizontaal’ en ‘verticaal’ bij het knippen. Omdat we deze woorden echter in allerlei situaties gebruiken, komen ze ook aan bod bij lessen als rekenen en burgerschap. De kracht van het onderzoek blijkt vooral te zitten in de onderwijsaanpak.

Mooie opbrengsten als volume en permanent

Het team ziet het stimuleren van taalontwikkeling als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het hele team doet mee en dat levert mooie resultaten op. Zo geven studenten eerder aan dat ze een woord nog niet kennen. Bovendien ervaart het team kruisbestuiving. De praktijkdocenten en instructeurs leren de weg kennen in taalonderwijs, terwijl de andere docenten vaktaal leren en daardoor beroepsgerichter les kunnen geven. Vanwege de mooie opbrengsten, kiest het team voor ‘volume’ en ‘permanent’; ambitie is om de taalinterventie ook bij andere klassen te introduceren en definitief op te nemen in het lesprogramma.

Benieuwd naar dit onderzoek? Mail gerust voor meer informatie.

 

Lees ook het blog van Saskia en Jeroen: sporters willen scoren