Van leidinggevende naar coach, docent én ambassadeur Positieve gezondheid

Over de carrièreswitch van leidinggevende naar coach en docent; het helpen van studenten bij het pakken van regie op de eigen gezondheid. Ferran en Sandra deden het en zijn inmiddels binnen ROC van Twente trotse ambassadeurs Positieve Gezondheid.

15 jaar geleden stond Ferran dagelijks op het veld, in het bos of op de heide militairen te trainen. Hij was militair sportinstructeur sergeant 1e klasse bij het ministerie van Defensie. Gekleed in sportkleding of gevechtstenue gaf hij orders aan het peloton, die zij zonder twijfel of discussie opvolgden.

Sandra was 15 jaar geleden werkzaam bij de Rabobank. Zij stuurde teams aan als manager en werkte in de financiële wereld aan het verbeteren van processen en klantbediening. Werkend onder grote tijdsdruk stuurde en adviseerde zij teams op gebied van relatiebeheersystemen.

Ommezwaai in loopbaan

Een grotere ommezwaai in een loopbaan is bijna niet te maken. Van een functie waarin zij leiding hadden, bepaalden wat er gedaan moest worden en hoe, leren zij nu studenten hoe zij de regie op hun eigen gezondheidssituatie kunnen nemen. Dit doen ze door hen te leren reflecteren op hun eigen gezondheidssituatie.

Ferran: “Reflecteren is een super belangrijke competentie voor de rest van je leven, dus heel belangrijk om te oefenen bij Positieve Gezondheid. Studenten vinden het ook erg waardevol. Ik vind het heel mooi als ik zie dat ze gedurende het jaar echt stappen hebben gemaakt.” 

Sandra: “Ik zie dat het voor de student belangrijk is om inzicht te krijgen en dat ze het belangrijk vinden dat ze meer veerkracht ontwikkelen.”

Een positief klimaat om studenten ervaringen te laten delen

Het voeren van gesprekken tussen klasgenoten tijdens diverse activerende werkvormen is onderdeel van Positieve Gezondheid. Door te leren luisteren, vragen te stellen en samen te vatten wat de ander zegt, komt er meer begrip voor elkaar. Sandra merkt op dat dit, naast inzicht in de eigen gezondheidssituatie, ook sociale cohesie in de groep creëert. Het is noodzakelijk om studenten de ruimte te geven om te delen wat zij willen en wanneer zij dit willen.

Sandra: “Er zijn studenten die makkelijker praten en sneller delen. Als die student dan een inzicht deelt dan merk je wel dat de ander dan denkt: nou durf ik het ook wel te delen. Maar als klasgenoten merken dat iemand hier niet mee verder wil, laat het dan ook. Ik merk dat die studenten, door naar anderen te luisteren, ergens stiekem ook nog wel meer inzicht krijgen over zichzelf dan dat ze zelf beseffen.”

Positieve gezondheid in je loopbaan

Zowel Sandra als Ferran vertellen dat hun eigen rol enorm is veranderd. Ze merken dat hun relatie met hun studenten ook in andere lessen is verandert. Ze begrijpen studenten beter. Door zich kwetsbaar en benaderbaar op te stellen, leren ze iedere dag van hun studenten. Hierdoor vinden waardevolle gesprekken plaats, die anders zijn dan voorheen.  Dit is het resultaat van een veranderproces dat zij mede door Positieve Gezondheid in hun loopbaan hebben doorgemaakt: Van leiding geven aan volwassenen naar gelijkwaardige gesprekspartner van jongeren.

 

Lees ook het blog van Daan Maljers over Positieve Gezondheid