De kracht van leerKRACHT

De minuten aftellen tijdens lange vergaderingen? Steeds opnieuw luisteren naar dezelfde onderwerpen waar uiteindelijk niks mee gedaan wordt? Herkenbaar? Bij ons (Marlinde Kemperink en Patrick van der Wekke) ging het zo tot leerKRACHT op ons pad kwam.

Successen door veranderen van vergadercultuur

We kregen de kans om met ons eigen team onze vergadercultuur te veranderen naar snelle overlegmomenten met concrete actiepunten. Hierdoor haalden we ook daadwerkelijk successen en maakten we het onderwijs elke dag een beetje beter. Maar zo makkelijk en snel ging het natuurlijk niet. Het was oefenen, leren, je hoofd stoten en af en toe weerstand voelen. Maar het was ook successen boeken, studenten horen, samenwerken, onderwijs verbeteren en tijd en energie overhouden. Na verloop van tijd gingen meer teams deze methode uitproberen en eigen maken.

Samen het onderwijs een beetje beter maken

Het veranderen van een cultuur is best hard werken, maar “elke dag samen het onderwijs voor onze studenten een beetje beter maken” is toch waar iedereen uiteindelijk voor gaat. Waar begin je en met welk thema? Er is zoveel wat kan en/of lijkt te moeten. Een mooi voorbeeld is het EDULAB met het initiatief tot de vorming van een Professionele Leer Gemeenschap (PLG). Een afvaardiging van diverse collega’s uit alle colleges gaan aan de slag in een lesson study systematiek waarbij de leerKRACHT methodiek centraal staat. Maar moeten we met de zogenaamde “natte vinger” aan de slag met thema’s, waarvan wij vinden dat ze noodzakelijk zijn om aan te pakken? Of maken we gebruik van onderzoek?

Natte vinger of onderzoek?

Zo is de PLG aan de slag gegaan.  Met de vorming van verschillende practoraten binnen het ROC van Twente lijkt er een geweldig fundament te staan voor deze professionaliseringsslag. Toch blijkt dit in de praktijk niet zo heel gemakkelijk.

In het artikel hieronder lees je de stappen tot succes.

Onderzoekscultuur - Stichting leerKRACHT (stichting-leerkracht.nl)

 

Lees ook het blog: geknipt voor taalontwikkeling