Oudergesprekken: student geeft zelf presentatie over stand van zaken

Binnen het team internationale groothandel van ROC van Twente in Hengelo wordt sinds twee jaar een andere vorm van oudergesprekken ingezet. In plaats van 10-minuten gesprekken worden ouders en studenten uitgenodigd op school en geeft de student zelf een presentatie over de opleiding en voortgang.

Handvatten en eigen invulling voor presentatie

De studenten krijgen projectlessen en begeleiding bij het maken van de presentatie. Er worden handvatten aangereikt, waarmee ze vervolgens eigen vorm en inhoud kunnen geven aan de presentatie. Een aantal handvatten:

  • Aanwezigheidspercentage
  • Beroepshouding
  • Leuke en leerzame opdrachten in de onderwijspraktijk
  • Resultaten

Student reflecteert op eigen handelen

De student laat zelf zien aan de ouders hoe de stand van zaken is op school. Hierdoor krijg je een mooi driehoek gesprek, waarin de student reflecteert op het eigen handelen; ouders worden betrokken in het onderwijsproces en docenten nemen de begeleidende rol aan.

Ervaring van studenten én ouders

Studenten vinden het in eerste instantie spannend om te presenteren voor ouders. Dit merkten we bij de vergelijking van presentaties aan het begin van het jaar en eind van het jaar. De student ontwikkelt zich gedurende het jaar in het presenteren. Uit feedback blijkt, dat ouders het erg mooi vinden om de ontwikkeling van hun kind te volgen vanuit hun kind zelf. Thuis wordt er niet altijd zo diep over school en presteren gesproken. Deze vorm van oudergesprekken helpt daarbij om het bespreekbaar te maken.

 

Lees ook hier blog van Silke over ouderbetrokkenheid stimuleren