Vrije tijd

De Volksuniversiteit Hengelo e.o. is de plek waar je kunt halen wat bevoegde docenten, ervaren coaches en inspirerende trainers te bieden hebben. Zij bepalen zelf de inhoud van de cursus en nemen je leerwensen daarin mee. Een oude formule, dit jaar 100 jaar oud, toegepast door docenten van nu. De cursussen zijn eigentijds, de gedachte blijft hetzelfde: een leven lang leren, voor elk wat wils. De Volksuniversiteit Hengelo e.o. is een aparte stichting, die samenwerkt met ROC van Twente.

5 vragen over volksuniversiteit

 • Wanneer gaan de cursussen en workshops weer van start?

  Ons programma staat op de website vermeld. De cursussen en workshops starten vanaf september.
 • Moet ik een vaccinatiebewijs of een negatieve test overleggen voor aanvang van een cursus of les?

  Nee, dat hoeft niet. We houden ons voorlopig wel aan:
  • handen desinfecteren
  • klachten? Blijf thuis en laat je testen
 • Kan ik een proefles volgen?

  Het is niet mogelijk proeflessen te volgen.
 • Hoe weet ik of het niveau van een taal aansluit bij mijn kennis?

  Je kunt hiervoor contact opnemen met het secretariaat; zij kunnen je doorverwijzen naar de docent om je niveau te bespreken. • Wie is er verantwoordelijk voor de inhoud van de cursus?

  De Volksuniversiteit faciliteert, de docenten bepalen de inhoud en het lesmateriaal.
toon {{count}} cursussen

schoolvakanties en feestdagen

Omdat de Volksuniversiteit in principe gebruik maakt van de locaties van ROC van Twente volgen wij het vakantierooster van ROC van Twente. Let op: deze wijkt af van de vakantieregeling Noord. Tijdens de aangegeven schoolvakanties en feestdagen wordt er geen les gegeven.

Volledig programma overzicht 2021-2022

aanmelden en cursusvoorwaarden

aanmelden: hoe werkt dat?

Voor elke vrijetijdscursus van de Volksuniversiteit Hengelo kun je je op deze website digitaal aanmelden. Dat kan op elke cursuspagina. Na ontvangst van het aanmeldformulier reserveren we een cursusplek voor jou. Uiterlijk zeven dagen voor het begin van de cursus ontvang je definitief bericht.

Wil je je liever schriftelijk aanmelden? Vraag dan een aanmeldformulier aan bij Volksuniversiteit Hengelo e.o. via de onderstaande contactgegevens.

Ben je toch niet in de gelegenheid de cursus te volgen, neem dan zo spoedig mogelijk schriftelijk (per post of e-mail) contact met ons op. Telefonische afmeldingen nemen wij niet in behandeling. Annuleren kan zonder kosten tot uiterlijk 10 dagen voor aanvang van de cursus (schriftelijk met opgave van reden). Binnen 10 dagen voor de aanvang van de cursus is 25% van het cursusgeld aan inschrijvingskosten verschuldigd met een minimum van € 12,50. Bij hoge uitzondering kunnen wij van deze voorwaarden afwijken (bijvoorbeeld om medische redenen). Dit ter beoordeling van het bestuur. Zie ook de algemene voorwaarden.

algemene voorwaarden

Aanmelden is niet vrijblijvend. Als je je aanmeldt voor een cursus dan ga je akkoord met onze voorwaarden. Een cursus gaat alleen door bij voldoende deelnemers. Je aanmelding telt hier dus bij mee. Bij voldoende deelnemers ontvang je ruim een week voor aanvang een uitnodiging per mail. Mochten er onverhoopt te weinig aanmeldingen zijn, dan ontvang je daarvan ook ruim een week voor de aanvangsdatum bericht.

privacyreglement

We hechten veel waarde aan de privacy van cursisten van de Volksuniversiteit Hengelo e.o. We zullen dan ook zorgdragen dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Maar we kunnen ons voorstellen dat je graag wilt weten waarom wij persoonlijke gegevens vragen, en wat wij ermee doen. Dat lichten we je graag toe in ons privacyregelement.

Covid-19

Coronamaatregelen

Wij maken gebruik van locaties van ROC van Twente en hebben daarmee het geluk dat alle faciliteiten rondom het veilig kunnen werken gewaarborgd zijn. Vanaf 25 september gelden versoepelende coronamaatregelen. Op school zijn mondkapjes en anderhalve meter afstand houden niet meer verplicht. De hygiëne maatregelen gelden nog wel. De maatregelen zijn de komende periode als volgt:

 • Desinfecteer je handen bij binnenkomst
 • Blijf bij gezondheidsklachten zoals verkoudheid, ook bij twijfel, thuis en laat je testen 
 • Wij werken bewust met kleine groepen, geef elkaar de ruimte
 • Je bent uiteraard vrij een mondkapje te dragen, hiervoor alle begrip

Doe voor aanvang van elke les, onderstaande gezondheidscheck. Deze check is gebaseerd op het document ‘Veilig werken Vragenlijst RIVM’. Stel jezelf de volgende vragen:

 • Had je één of meerdere van deze klachten in de afgelopen 24 uur; 38 graden koorts, hoesten, neusverkoudheid, benauwdheidsklachten?
 • Heb je op dit moment een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten?
 • Heb je het coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld (in een lab)?
 • Ben je in quarantaine, omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld?
 • Heb je een huisgenoot /gezinslid met het coronavirus en heb je in de afgelopen 14 dagen contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had?

Wanneer je één van deze vragen met ja hebt beantwoordt, of verkoudheidsklachten hebt, dan verzoeken wij je om ons hier tijdig over te informeren via info@volksuniversiteit-hengelo.nl of 074-8525525 en niet naar de les te komen. Wij zullen dit met de docent communiceren. 

Les gemist  Als je één van bovenstaande vragen met ja hebt beantwoordt en niet naar de les kunt komen dan kan die les helaas niet worden ingehaald. Je kunt de docent vragen om het lesmateriaal van de gemiste les te mailen. Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk.

Docent Wanneer de docent verkoudheidsklachten heeft óf iemand in zijn/haar huishouden koorts heeft, dan gaat de les niet door. Je wordt hiervan per email op de hoogte gesteld. Deze les zal in overleg op een later tijdstip worden gegeven.

 

wat is nog meer belangrijk?

volg ons op social media

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Je kunt ons volgen op:

aanmelden voor de nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van nieuwe cursussen en andere ontwikkelingen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Aanmelden kan hier.

niveau vreemde talen

vakantiecursus: Deze cursus is bestemd voor iedereen die weinig of geen kennis heeft van de taal van het vakantieland.

opfriscursus: Deze cursus is bestemd voor iedereen die in het verleden de vreemde taal op minimaal mavo-niveau heeft geleerd. In deze cursus ga je deze kennis weer opfrissen. Deze cursus wordt alleen in het voorjaar gegeven en dient ook als voorbereiding om een goede keus voor een najaarscursus te kunnen maken.

beginnerscursus: Deze cursus is bestemd voor iedereen die geen of nauwelijks kennis heeft van de vreemde taal.

gevorderden 1: Deze cursus is bestemd voor iedereen die de beginnerscursus heeft gevolgd of op een andere manier een vergelijkbaar niveau heeft behaald.

gevorderden 2: Deze cursus is bestemd voor iedereen die de cursus gevorderden I met succes heeft doorlopen of al een redelijke kennis van de vreemde taal heeft.

gevorderden 3: Deze cursus is bestemd voor iedereen die de cursus gevorderden II met succes heeft doorlopen en zich verder wil bekwamen in het lezen, begrijpen, analyseren en bespreken van diverse teksten uit boeken, kranten en tijdschriften in de vreemde taal.

gevorderden 4: Deze cursus is bestemd voor iedereen die de cursus gevorderden III cursus met succes heeft doorlopen en zich nog verder wil bekwamen in het lezen, begrijpen, analyseren en bespreken van diverse teksten uit boeken, kranten en tijdschriften in de vreemde taal.

conversatie: Deze cursus is bestemd voor iedereen die een tekst uit een boek, tijdschrift of krant in de vreemde taal vlot kan lezen en begrijpen en voldoende kennis en vaardigheid heeft om in die vreemde taal te kunnen converseren.

klachtenprocedure

Klachtenregeling Volksuniversiteit Hengelo e.o.

Indien je onverhoopt ontevreden bent over de gang van zaken bij de Volksuniversiteit Hengelo e.o. dan kun je gebruik maken van deze klachtenregeling.

1. Klachten moeten schriftelijk of per mail ingediend worden aan het secretariaat van de Volksuniversiteit, e-mail: info@volksuniversiteit-hengelo.nl, postadres: Gieterij 200, 7553 VZ  HENGELO.

2. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen.

3. In geval van klachten over docenten verzoeken wij je bij voorkeur eerst met de betrokken docent(e) te overleggen. Wellicht wordt de klacht dan al meteen afgehandeld. Slechts met jouw instemming wordt je naam aan de betrokken docent doorgegeven.

4. Op een klacht ontvang je binnen een periode van 1 kalenderweek (vakanties niet meegerekend) een bevestiging dan wel een inhoudelijke reactie van de manager van de Volksuniversiteit.

5. Een klacht wordt in eerste instantie behandeld door de manager en binnen 3 kalenderweken (vakantieperiode niet meegerekend) schriftelijk afgehandeld.

6. Het antwoord op de klacht omvat in ieder geval:

 • de stappen die genomen zijn n.a.v. de klacht
 • het commentaar door betrokkene
 • conclusie van de behandeling van de klacht mét toelichting
 • de wijze van verdere afhandeling.

7. Indien naar jouw oordeel de afhandeling van de klacht niet naar wens is verlopen, is beroep bij het bestuur van de Volksuniversiteit Hengelo e.o. mogelijk. Een dergelijk beroep dient schriftelijk te worden ingediend. Uitspraken van het bestuur zijn bindend.

8. Een klacht bij het Bestuur wordt binnen een periode van 1 maand (vakanties niet meegerekend) behandeld en schriftelijk afgehandeld. In het kader van dit beroep kan het bestuur besluiten tot een nader gesprek met betrokkenen.

 

veelgestelde vragen

algemeen

Kan ik een proefles volgen? Het is niet mogelijk proeflessen te volgen.

Hoe weet ik of het niveau van een taal aansluit bij mijn kennis? Je kunt hiervoor contact opnemen met het secretariaat, zij kunnen je doorverwijzen naar de docent om je niveau te bespreken.

Wordt er in de vakanties ook les gegeven? Nee, het komt wel eens voor dat in overleg met de groep wordt besloten de cursus door te laten gaan afhankelijk van de openingstijden van de locatie.

Hoe kom ik aan de boeken voor mijn cursus? Wanneer een cursus start ontvang je een uitnodiging. Hierin staat een link naar de uitgever met informatie over het lesmateriaal.

Wat gebeurt er als ik mijn boeken niet op tijd geleverd krijg? Heb je voor de eerste les het lesmateriaal nog niet ontvangen, laat het ons dan weten, wij brengen de docent op de hoogte zodat hij/zij het lesmateriaal voor die avond kan verzorgen.

Krijg ik een certificaat of diploma? Nee, de Volksuniversiteit leidt niet op voor een diploma. Er wordt niet getoetst. Op aanvraag kunnen wij een Bewijs van deelname verstrekken. Je dient dan 80% of meer aanwezig te zijn geweest.

Hoe groot zijn de groepen? Ongeveer 8 tot 15 personen, afhankelijk van de cursus en de afspraken met de docent.

Vanwege het Coronavirus is de groepsgrootte op dit moment max. 8-10 personen. Tenzij anders vermeld.

Kan ik tussentijds stoppen? Dat kan, maar wij kunnen niet tot restitutie van de kosten van niet gevolgde lessen overgaan.

Wordt een les ingehaald bij ziekte van cursist of docent? Als je ziek of verhinderd bent, dan kun je die les niet inhalen, je kunt de docent vragen om het lesmateriaal van de gemiste les te mailen. Bij ziekte of verhindering van de docent zal de les op een later tijdstip worden ingehaald.

Kan ik een les vergoed krijgen als ik ziek of verhinderd ben? Restitutie is in geval van ziekte of afwezigheid niet mogelijk.

Kan ik later instromen? Wij kunnen hiervoor een verzoek bij de docent indienen. Later instromen heeft geen consequenties voor de cursuskosten.

Hoe zit het met de koffie/theevoorziening tijdens de pauze (als die er is)? Koffie of thee is tegen betaling te verkrijgen uit koffieautomaten (elektronisch betalen met bankpas).

Wie is er verantwoordelijk voor de inhoud van de cursus? De Volksuniversiteit faciliteert (werving, administratie, etc.), de docenten verzorgen de lessen en bepalen de inhoud en het lesmateriaal. Maak je leerwens kenbaar bij de docent, hij/zij kan daarop inspelen en je begeleiden in je leerproces.

Wanneer vinden de lessen plaats? Bij meerdere lessen kun je ervan uitgaan dat de lessen elke week op dezelfde dag en hetzelfde tijdstip plaatsvinden. Wanneer de cyclus afwijkend is dan wordt dat in de omschrijving van de cursus vermeld.

Vanaf welke leeftijd kan ik bij de Volksuniversiteit deelnemen aan een cursus? Vanaf 18 jaar.

aanmelden

Hoe kan ik mij aanmelden voor een cursus? Via onze website. Wanneer dit niet kan dan kun je een aanmeldformulier aanvragen.

Hoe weet ik of mijn aanmelding is overgekomen? Na aanmelding via de website ontvangt je automatisch een bevestiging. Wanneer je deze niet ontvangt sta je niet ingeschreven.

Waarom moet ik akkoord gaan met de Algemene voorwaarden en de privacyverklaring? Zonder akkoord, kun je je niet aanmelden. De Algemene Voorwaarden en de privacyverklaring zijn voor jou en ons de basis waarop we een cursus van start kunnen laten gaan.

Wanneer hoor ik of een cursus door gaat of niet? Je ontvangt ongeveer een week voor aanvang van de cursus bericht of de cursus wel of niet van start gaat.

Waarom hoor ik soms pas zo laat of de cursus door gaat of niet? Een cursus start bij voldoende deelnemers. Uit ervaring weten wij dat mensen zich vaak laat aanmelden. Omdat wij vervolgens tijd nodig hebben om docent en aanmelders te berichten, houden wij ongeveer een week voor aanvang van de cursus aan.

Waarom moet ik mij elk seizoen opnieuw aanmelden? Dit is voor onze administratieverwerking en voor het akkoord gaan met de algemene voorwaarden. 

Kan ik mijn aanmelding annuleren? Je kunt je aanmelding kosteloos annuleren tot uiterlijk 10 dagen voor aanvang van de cursus, mits dit schriftelijk en onder opgave van de reden gebeurt. In het geval van annulering van de aanmelding binnen 10 dagen voor de aanvang van de cursus is 25% van het cursusgeld, met een minimum van € 12,50, aan inschrijvingskosten verschuldigd.

financieel

Wanneer krijg ik een factuur? Nadat je de uitnodiging voor de cursus hebt ontvangen, kun je de factuur via de mail (of anders aangegeven) tegemoet zien.

Wanneer moet ik betalen? Zodra je de factuur ontvangen hebt, kun je tot betaling overgaan.

Op welke manier kan ik de factuur betalen? Je kunt de factuur betalen via IDEAL of je kunt de factuur voldoen via een overschrijving (bank/postgiro).

Kan ik in termijnen betalen? Is het factuurbedrag hoger dan €75,- dan heb je na ontvangst van de factuur de mogelijkheid om een betaalregeling te treffen. Hieraan zijn kosten verbonden. Zie hiervoor aanwijzingen op de factuur.